• b3.jpg
  • b6.jpg
  • b11.jpg
  • b5.jpg
  • b7.jpg
  • b4.jpg
  • b8.jpg
  • b10.jpg
  • b12.jpg
  • b9.jpg
  • b13.jpg
Home > Despre proiect > Activități

Activitățile proiectului și rezultatele principale

A.1: Elaborarea raportului preliminar referitor la cerinţele ecologice ale Aquila pomarina (a.p.) în Romania;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 10:57 Scris de Administrator Marţi, 11 Iunie 2013 11:16

AddThis Social Bookmark Button

cartare teritor...
cartare teritoriu cingar cartare teritoriu cingar
Timp de 3 sezoane au fost realizate observaţii directe în cele 3 situri principale ale proiectului. Au fost montate 18 transmiţătoare satelitare, atât pe adulţi cât şi pe juvenili. Datele furnizate de păsările cu transmițător au fost folosite și analizate și în cadrul activității A2. Au fost realizate studii privind populaţiile de pradă (mamifere mici şi amfibieni), un studiu al compoziţiei habitatelor de hrănire şi o analiză de mostre de hrană. Pe baza acestora a fost elaborat Raportul preliminar privind cerinţele de conservare ale speciei.

 

A.2: Identificarea siturilor cheie pentru pre-migrare şi elaborarea măsurilor de management pentru acestea;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 10:57 Scris de Administrator Marţi, 11 Iunie 2013 11:28

AddThis Social Bookmark Button

montare transmi...
montare transmitator pui montare transmitator pui
Datele satelitare furnizate prin sistemul Argos sunt analizate de un specialist. Milvus Grup a organizat 2 sesiuni de observaţii în sud - estul României în perioada de pre-migrare. A fost elaborat Raportul privind zonele utilizate în pre-migraţie şi nevoile lor de management.

 

A.3: Elaborarea și aprobarea Ghidului "Managementul durabil al habitatului acvilei tipatoare mici" (LSEFHMG) în sprijinul sectoarele de activitate forestier, agricultură şi protecţia naturii;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 11:05 Scris de Administrator Marţi, 11 Iunie 2013 11:37

AddThis Social Bookmark Button

exercitiu pract...
exercitiu practic seminar biertan 3 exercitiu practic seminar biertan 3
A fost elaborat Ghidul pentrumanagement corespunzător l al habitatului acvilei tipatoare mici în România".Au fost consultați factorii interesaţi, în principal administrațiile siturilor Natura 2000 pentru protecția păsărilor. Ghidul a fost prezentat, prin intermediul unei expoziții, în 18 primării din Podișul Hârtibaciului, localitățile de la poalele munților Făgăraș și Dealurile Târnavelor – Valea Nirajului. Au fost imprimate 500 de exemplare ale Ghidului.

 

A.4: Recomandări privind sistemul de plăţi compensatori pentru menţinerea unei populaţii optime de A. pomarina

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Februarie 2014 13:46 Scris de Administrator Marţi, 11 Iunie 2013 11:39

AddThis Social Bookmark Button

A fost elaborată o fișă tehnică pentru măsura 214 din PNDR referitoare la conservarea A. pomarina. În Decembrie 2012 Ministerul Agriculturii a invitat proiectul să prezinte rezultatele pe această activitate și să facă parte din grupul de lucru stabilit la nivelul ministerului pentru a stabili noi măsuri de agro-mediu. Preconizăm că măsura va fi inclusă în Planul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020.

 

A.5: Dezvoltarea Planului de Acţiune Naţional pentru A. pomarina şi adoptarea acestuia de către Ministerul Mediului;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 11:55 Scris de Administrator Marţi, 11 Iunie 2013 11:44

AddThis Social Bookmark Button

Planul Național de Acțiune (PNA) este aprobat prin Ordin de Ministru al Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice. Au fost imprimate 500 de exemplare ale PNA.

Plan național de acțiune pentru specia Acvila pomarina, descarcă pdf.

 

A.6: Dezvoltarea unei reţele de voluntari pentru conservarea A. pomarina în zonele cheie ale proiectului;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 11:59 Scris de Administrator Marţi, 11 Iunie 2013 11:46

AddThis Social Bookmark Button

08_iesire in te...
08_iesire in teren voluntari 5 08_iesire in teren voluntari 5
Au fost organizate 4 ateliere de formare ale Rețelei de conservare a acvilei țipătoare mici în România în locații din cele 3 SPA-uri cheie ale proiectului, iar formările au fost atât teoretice, cât și practice, la care se adaugă 4 ieșiri în teren cu voluntari. Rețeaua are 35 de membri, atât voluntari studenți, cât și custozi/administratori ai SPAurilor din proiect.

 

C.1: Prevenirea deranjului generat de activităţile forestiere în apropierea cuiburilor în timpul perioadei de cuibărire

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:04 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:10

AddThis Social Bookmark Button

avertizor zona ...
avertizor zona cuib 3 avertizor zona cuib 3
Au fost identificate 819 cuiburi de răpitoare din care 72 de acvilă țipătoare mică în cele 3 situri cheie ale proiectului.

În cele 3 SPA-uri cheie ale proiectului au fost delimitate 82 de zone tampon în jurul cuiburilor de A.pomarina și au fost semnalizate corespunzător prin plăcuțe avertizoare.

 

C.2: Stabilizarea cuiburilor existente

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:05 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:15

AddThis Social Bookmark Button

stabilizare cui...
stabilizare cuib natural 3 stabilizare cuib natural 3
În cele 3 SPA-uri cheie ale proiectului au fost stabilizate 83 cuiburi naturale.

 

 

C.3: Construcţia şi instalarea cuiburilor artificiale

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:09 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:16

AddThis Social Bookmark Button

montare cuib ar...
montare cuib artificial 1 montare cuib artificial 1
În cele 3 SPA-uri cheie ale proiectului au fost montate 100 de cuiburi artificiale.

 

C4: Restricţionarea accesului turiştiilor pe drumurile forestiere în timpul perioadei de cuibărit în zonele cheie ale proiectului

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:17 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:17

AddThis Social Bookmark Button

bariera limitar...
bariera limitare acces zona cuib bariera limitare acces zona cuib
În cele 3 SPA-uri cheie ale proiectului au fost montate 23 bariere pe drumurile forestiere care conduc către cuiburile acvilelor țipătoare mici identificate în cadrul proiectului. Pe potecile turistice din SPA Piemontul Făgăraș au fost montate 100 de plăcuțe avertizoare pentru a minimiza deranjarea acvilelor în perioada de cuibărit.

 

 

C5: Localizarea şi izolarea stâlpilor de medie tensiune în zonele cheie ale proiectului

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:26 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:22

AddThis Social Bookmark Button

pasari electroc...
pasari electrocutate pasari electrocutate
În primii doi ani ai proiectului au fost verificați 4835 stâlpi electrici în cele 3 SPA-uri cheie ale proiectului. În urma acestei evaluări au fost montați 1500 de izolatori pe peste 1300 de stâlpi de medie tensiune periculoși pentru păsări.

 

C6: Activităţi de management demonstrativ al pajistilor

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:28 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:33

AddThis Social Bookmark Button

curatarea pajis...
curatarea pajistilor 2 curatarea pajistilor 2
Demonstrațiile teoretice și practice cu privire la gestionarea pășunilor pentru asigurarea unui habitat propice speciei au avut loc în 3 parcele din județele Sibiu, Brașov și Mureș, totalizând 150 ha. În cele trei județe unde sunt amplasate aceste parcele au fost organizate 16 întâlniri teoretice și sesiuni practice cu factorii interesați din sectorul agricol.

 

D.1: Întâlniri de informare a factorilor de interes locali

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:33 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:35

AddThis Social Bookmark Button

prezentare proi...
prezentare proiect factori de interes 7 prezentare proiect factori de interes 7
În cadrul activităților de conștientizare a publicului, au fost informați aproximativ 350 de factori interesați din cele 12 SPA-uri incluse în proiect.

 

D.2: Grupuri de lucru pentru asociaţiile de vânătoare referitoare la cerinţele ecologice ale speciei în cele 12 SPA-uri vizate de proiect;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:34 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:39

AddThis Social Bookmark Button

workshop vanato...
workshop vanatori 4 workshop vanatori 4
Au fost organizate 25 de ateliere de lucru pentru vânători, la care au participat 391 de angajați ai gestionarilor de fonduri de vânătoare din cele 12 SPA-uri incluse în proiect.

 

D.3: Elaborarea materialelor educaţionale pentru grupurile de interes şi pentru publicul larg;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 12:58 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:45

AddThis Social Bookmark Button

sticker acvila
sticker acvila sticker acvila
În cadrul proiectului au fost produse următoarele materiale educative: 2000 afișe, 4000 stickere, 2000 calendare, 800 tricouri, 500 mape și 700 pixuri. În plus, în luna decembrie 2013 au fost realizate 8000 de exemplare ale raportului Layman, care prezintă pe scurt rezultatele proiectului. În primăvara lui 2012 au fost realizate alte materiale dedicate concursului de scenarii de benzi desenate: 100 tricouri și 100 afișe.

 

D.4: Construcţia şi amplasarea panourilor informative în cele 12 SPA-uri vizate de proiect;

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 13:07 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 11:45

AddThis Social Bookmark Button

panou mosna
panou mosna panou mosna
54 de panouri informative au fost montate în diferite locații cheie din cele 12 situri Natura 2000 ale proiectului.

 

D.5: Elaborarea şi diseminarea filmului educaţional

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 13:21 Scris de Administrator Luni, 17 Iunie 2013 12:23

AddThis Social Bookmark Button

ascunzatoare pt...
ascunzatoare pt filmare cuib ascunzatoare pt filmare cuib
A fost realizat filmul documentar „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România”, a cărui difuzare va începe în anul 2013. Documentarul a fost difuzatpe TVR1. 500 de DVD-uri cu acest film au fost distribuițe în școli, universități, ONGuri, primării, instituții publice, etc.

 

 

D.7: Activităţi educaţionale în şcoli

Ultima actualizare în Marţi, 18 Februarie 2014 13:31 Scris de Administrator Marţi, 18 Iunie 2013 08:04

AddThis Social Bookmark Button

concurs avrig p...
concurs avrig premii concurs avrig premii
Peste 2000 de elevi din 50 de școli din cele 3 situri cheie au participat la sesiuni educative în cadrul proiectului, atât prezentari teoretice cât și ieșiri în teren. Pentru a-i atrage pe elevi în lumea acvilelor țipătoare mici, a fost creat un serial de benzi desenate, postat pe site-ul proiectului (http://www.pomarina.ro/RO/serial). În plus, a fost realizată o expoziție cu aceste benzi desenate care a fost prezentă în 15 școli din siturile Natura 2000 cheie ale proiectului, care a fost văzută de peste 4000 de elevi. În luna mai 2012 a fost organizat un concurs de scenarii de benzi desenate la care au participat peste 50 de elevi din toată țara.

 

D.8: Diseminarea media a rezultatelor proiectului

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Februarie 2014 13:14 Scris de Administrator Marţi, 18 Iunie 2013 08:05

AddThis Social Bookmark Button

iesire in teren...
iesire in teren presa 1 iesire in teren presa 1
Membrii proiectului au pregătit peste 20 comunicate de presă, în urma cărora au apărut peste 200 de materiale atât în presa locală cât și în cea națională. Mai mult de 10 interviuri au fost acordate posturilor locale și naționale de televiziune și radio.

 

D.9: Organizarea conferinţei internaţionale în scopul diseminării rezultatelor proiectului şi pentru updatarea Planului Internaţional de Acţiune pentru A. pomarina ;

Ultima actualizare în Miercuri, 19 Februarie 2014 13:26 Scris de Administrator Marţi, 18 Iunie 2013 08:06

AddThis Social Bookmark Button

1459897_6030258...
1459897_603025809734946_1706373430_n 1459897_603025809734946_1706373430_n
Conferința internațională a fost organizată în luna octombrie 2013 la care au participat 50 de ornitologi din 15 țări europene.

Prezentări ținute la Conferința Internațională pentru Actualizarea Planului European de Acțiune pentru Acvila Țipătoare Mică, descarcă fișier zip