• b13.jpg
 • b11.jpg
 • b10.jpg
 • b9.jpg
 • b4.jpg
 • b6.jpg
 • b5.jpg
 • b7.jpg
 • b3.jpg
 • b8.jpg
 • b12.jpg
Home > Despre proiect

Proiectul LIFE08 NAT/RO/000501-Conservarea acvilei țipătoare mici în România

AddThis Social Bookmark Button

Agenţia Regională de Protecţia Mediului Sibiu alături de partenerii Asociaţia pentru Protecţia Păsărilor şi a Naturii „Grupul Milvus” şi Societatea Ornitologică Română, au demarat la începutul acestui an proiectul „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” finanţat prin componenta Natură şi Biodiversitate a programului LIFE+ al Comisiei Europene. Proiectul se va derula pe parcursul a patru ani, în perioada 2010-2013.

Valoare totala a proiectului: 1.884.138 Euro

 • Finantare LIFE: 1.413.104 Euro
 • Co-finantare stat roman: 434.034 Euro
 • Co-finantare parteneri: 37.000 Euro din care:
 • Co-finantare Milvus: 25.000 Euro
 • Co-finantare SOR: 12.000 Euro

Proiectul are ca principal obiectiv crearea condiţiilor optime pentru asigurarea stării favorabile de conservare pentru un procent semnificativ (22%) din populaţia de acvila ţipătoare mică la nivelul Uniunii Europene.Semnificaţia proiectului creşte dat fiind faptul că România a fost avertizată de către Comisia Europeană cu aplicarea unor sancţiuni extrem de costisitoare, pentru nerespectarea angajamentelor în domeniul protecţiei păsărilor.

Acvila ţipătoare mică este o pasăre răpitoare a cărei zonă de cuibărire este restrânsă în principal în partea centrală, estică şi de sud-est a Europei. Specia este considerată a fi “în declin” pe suprafaţa întregii arii de răspândire, fiind estimată la 20.000 de perechi la nivel global. România oferă speciei una dintre cele mai importante zone de cuibărit. Ca rezultat al celor mai recente studii, populaţia de acvilă ţipătoare mică din România este estimată între 2000 - 2300 de perechi, reprezentând aproximativ 22% din populaţia speciei la nivelul Uniunii Europene şi 10% din întreaga populaţie la nivel global.

Cele mai multe perechi cuibăritoare de acvilă ţipătoare mică se găsesc în Transilvania (Regiunea 7 Centru), în vestul României şi pe pantele estice ale Carpaţilor. O populaţie mică există, de asemenea, în estul, sud-estul şi sudul României.

Ariile de Protecţie Specială Avifaunistică cuprinse în proiect Proiectul „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” se va desfăşura în 12 situri Natura 2000:

1. ROSPA0028 - Dealurile Târnavelor - Valea Nirajului

2. ROSPA0099 - Podişul Hârtibaciului

3. ROSPA0098 - Piemontul Făgăraşului

4. ROSPA0027 - Dealurile Homoroadelor

5. ROSPA0029 - Defileul Mureşului Inferior - Dealurile Lipovei

6. ROSPA0033 - Depresiunea si Munţii Giurgeului

7. ROSPA0034 - Depresiunea si Munţii Ciucului

8. ROSPA0069 - Lunca Mureşului Inferior

9. ROSPA0082 - Munţii Bodoc – Baraolt

10. ROSPA0091- Pădurea Babadag

11. ROSPA0080 - Munţii Almajului – Locvei

12. ROSPA0107 - Vânători Neamţ

Harta siturilor Natura 2000 cuprinse în proiect

harta situri pr...
harta situri proiect life atm harta situri proiect life atm

Principalele activităţi în cadrul proiectului „Conservarea acvilei ţipătoare mici în România” vor consta în:

 • muncă de teren pentru culegerea datelor despre specie,
 • organizarea de întâlniri de informare şi discuţii cu factorii interesaţi din zonele de acţiune ale proiectului,
 • stabilizarea cuiburilor afectate şi aşezarea de platforme pentru cuiburi în zone sigure,
 • realizarea unor lucrări demonstrative pentru un management al păşunilor adecvat speciei,
 • pregătirea măsurilor speciale de conservare în baza cărora vor fi aplicate plăţi compensatorii,
 • izolarea liniilor de înaltă tensiune în zonele cheie pentru evitarea electrocutării păsărilor,
 • activităţi de educaţie în şcoli, etc.

Rezultatele proiectului:

Dintre rezultatele planificate ale proiectului amintim:

 • Stabilizarea numărului de perechi cuibăritoare de acvilă ţipătoare mică la 2000 de perechi şi chiar creşterea numărului lor Realizarea Ghidului de Management al Habitatului specific Acvilei Ţipătoare Mici
 • Planul Naţional de Acţiune pentru specie Completarea Planului Internaţional de Acţiune al speciei în funcţie de rezultatele proiectului
 • Stabilizarea a cel puţin 100 de cuiburi şi amenajarea a minim 100 de platforme de cuibărit noi 45.000 de proprietari de teren conştientizaţi cu privire la activităţile de management al păşunilor adecvat speciei
 • Minim 75 de cuiburi protejate prin amenajarea unor zone tampon in zonele de pădure Minim 20 de cuiburi protejate prin amenajarea unor bariere de limitare a accesului în zone cheie ale proiectului
 • Minim 10 cuiburi protejate prin devierea traseelor turistice Reducerea cu 50% a problemelor cauzate de vânători şi asociaţii de fonduri de vânătoare în cele 12 situri principale ale proiectului si stabilirea unei bune colaborari 1500 de stâlpi de înaltă tensiune izolaţi astfel încât să fie evitat electrocutarea păsărilor
 • Realizarea unui scurt film documentar despre specie 200 de materiale de presă (ziare, radio, TV) realizate pentru conştientizarea publicului 54 de panouri informative ridicate în ariile speciale de protecţie avifaunistică
 • Producerea şi distribuţia a 5000 de postere, 7500 de broşuri şi 500 de DVD-uri multimedia despre acvila ţipătoare mică şi conservarea ei. 1200 de elevi informati

Prezentarea partenerilor de proiect

Datele de contact ale membrilor de proiect

Joomla Templates by Joomla Hosting